CENA KAMENNEJ KUCHYNSKEJ PRACOVNEJ DOSKY.

Často sa pýtate na cenu za bežný meter kamennej pracovnej dosky alebo cenu za meter štvorcový kameňa.

Cena kamennej pracovnej dosky sa skladá z troch častí.

Cena kameňa:

Každý typ, prírodný alebo umelý kameň má svoju cenu. Či už vyššiu alebo nižšiu, celkovú cenu za kameň ovplyvňuje viac faktorov. Veľkosť a tvar pracovnej dosky, zvolená hrúbka a veľkosť platne, z ktorej sa kamenná pracovná doska bude vyrábať.

Cena opracovania:

Cena opracovania nie je len rezanie kameňa, ale aj opracovanie hrán (leštením, pofilovaním, …), vyrezanie otvorov pre spotrebiče (varný panel, digestor, drez, zásuvky, …), leštenie hrán týchto otvorov (pri spodnej montáži drezu), v prípade prírodného kameňa spevnenie oslabených častí dosky pri výrezoch, frézovanie drážky pre uloženie spotrebičov do roviny s pracovnou doskou, povrchová úprava (impregnácia), odtokové drážky, spádové odkvapové plochy, podleštenie zo spodnej časti dosky, vŕtanie otvorov pre batériu, dávkovač saponátu, či zásuvky a mnohé ďalšie úkony – podľa vašich požiadaviek.

Cena za služby:

Cena za služby obsahuje cenu za:

Zameranie – každá kuchynská pracovná doska sa vyrába na mieru a preto je nutné zameranie.

Dopravu – dopravu na zameranie pracovnej dosky a dopravu na montáž pracovnej dosky.

Montáž – montáž samotnej kamennej kuchynskej pracovnej dosky.

Čo treba na určenie ceny kamennej pracovnej dosky?

Ako vidíte, aj napriek skúsenostiam sa nedá určiť cena za bežný meter alebo meter štvorcový kuchynskej pracovnej dosky. Vždy je k tomu treba viac informácií.

Ako sa dopracovať k cene kamennej dosky?

Ideálnym riešením je dohodnúť si s nami stretnutie, kde si zo vzorkovníka vyberiete konkrétny kameň. Na základe nákresu a osobnej konzultácie Vám vieme cenovú ponuku vypracovať aj na počkanie.

Druhým spôsobom je napísať nám mail alebo vyplniť formulár kliknutím tlačidla nižšie. V ňom spolu s popisom pracovnej dosky poslať nákres, z ktorého budú jasné rozmery a tvar ako by pracovná doska mala vyzerať. Všetky nejasnosti doriešime mailom alebo telefonicky, preto prosím nezabudnite priložiť telefónny kontakt.